Apa Itu Air Payau

Table of Contents [Show]

  Air payau adalah air yang mengandung garam lebih tinggi daripada air tawar, tetapi lebih rendah daripada air laut. Kadar garam dalam air payau berkisar antara 0,5 sampai 30 gram per liter.

  * Pengertian air payau
  * Ciri-ciri air payau
  * Contoh air payau
  * Manfaat air payau

  Air payau terbentuk dari pencampuran antara air tawar dan air laut. Air tawar berasal dari sungai, danau, atau mata air, sedangkan air laut berasal dari samudra. Percampuran antara kedua jenis air ini terjadi di daerah muara sungai atau teluk.

  Ciri-ciri air payau antara lain:

  Beberapa contoh air payau antara lain:

  * Muara sungai
  * Teluk
  * Danau air payau
  * Tambak

  Air payau memiliki berbagai manfaat, antara lain:

  Air payau adalah air yang mengandung garam lebih tinggi daripada air tawar, tetapi lebih rendah daripada air laut. Air payau terbentuk dari pencampuran antara air tawar dan air laut, dan memiliki berbagai manfaat, antara lain sebagai tempat hidup bagi biota laut, sumber makanan, dan tempat wisata.

  Tayangan video dari Apa Itu Air Payau

  Apa Itu Air Payau

  See Also

  0 Komentar